Grote animatie van een kerststal - Het kindeke Jezus in de kribbe met vier lammeren Grote animatie van een kerststal - Merry Christmas, de drie wijzen uit het oosten volgen de ster naar Bethlehem Grote animatie van een kerststal - De drie herders en hun schapen zien de ster van Bethlehem schijnen boven de stal Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria met het kindeke Jezus en een engel Grote animatie van een kerststal - Kerstman samen met de dieren bij het kindeke Jezus in de kribbe Grote animatie van een kerststal - Merry Christmas met een boek dat opengeslagen ligt bij een prent van Maria met het kindeke Jezus op haar arm Grote animatie van een kerststal - Twee engelen om een kerstkrans waar drie gele kerstklokken aan hangen met in de krans het kerstkind in de kribbe met een lam Grote animatie van een kerststal - Maria met het kindeke Jezus en een vredesduif in glitter Grote animatie van een kerststal - Jesus is the reason for the season met Jezus in de kribbe en drie lammetjes Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria bij het kindeke Jezus en de drie wijzen uit het oosten in de stal Grote animatie van een kerststal - Wishing you a Blessed Christmas, Maria met Jezus en de Kerstster Grote animatie van een kerststal - Maria met het kindeke Jezus in de kerststal Grote animatie van een kerststal - Merry Christmas met Jozef en Maria en het kindeke Jezus in de kribbe met de kerstdieren en de kerstster daarboven Grote animatie van een kerststal - Twee engelen boven de kerststal laten sterretjes naar beneden dwarrelen waar Maria en Jozef bij het kindje Jezus zitten samen met de herders en de dieren Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria met het kindeke Jezus in de kribbe in de stal met schapen, lammeren en een ezel Grote animatie van een kerststal - Merry Christmas met een opengeslagen boek met een prent van Maria met Jezus op haar arm Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria bij het kindeke Jezus in de kribbe met erboven de schijnende ster van Bethlehem Grote animatie van een kerststal - Maria met het kindeke Jezus en de drie wijzen in de stal Grote animatie van een kerststal - Merry Christmas en Joy to the world met een kerststal met Jozef en Maria en het kindeke Jezus in de kribbe Grote animatie van een kerststal - Twee engelen zitten bij Jezus die in de kribbe ligt terwijl Jozef en Maria toekijken Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria met het kindeke Jezus en een engel Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria met Jezus omgeven door oplichtende sterren Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria met het kindeke Jezus en twee brandende groene kaarsen Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria met het kindeke Jezus omlijst door harten en rozen Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria bij het kindeke Jezus in de kribbe met een lam ernaast in de sneeuw Grote animatie van een kerststal - Kinderen bij de kribbe met het kindeke Jezus Grote animatie van een kerststal - Maria met het kindeke Jezus en musicerende engelen Grote animatie van een kerststal - Kinderen bij de Jezus in de kribbe met op de achtergrond een stralend kruis Grote animatie van een kerststal - Maria bij het kindeke Jezus dat in de kribbe ligt en een lam dat ook in de stal aanwezig is Grote animatie van een kerststal - Jozef en Maria bij het kindeke Jezus in de kribbe


 

Index | Links | Contact | Privacy